Yorum bırakın

TOPAL MEHMET ŞİİRLERİ

TOPAL MEHMET (MEHMET GÜNGÖRMEZ ) ŞİİRLERİ

Topal Mehmet Şiirleri-1Topal Mehmet. 
Köyüm akdağına baglı
Boldur yogurdu balı
Aslım yine Ortaköylü
Köyüm benim Ortaköyüm

Hertarafa yolları var
Tatlı sulu dilleri var
Konuk sever halleri var
Köyüm benim Ortaköyüm

Yükseğinde olur karı
Azaridir yaylaları
Bütün köyler bahtiyarı
Köyüm benim Ortaköyüm

Kırlarında açar güller
Çayırında kuzu meler
Aşık Mehmet dogru söyler
Köyüm benim Ortaköyüm

Topal Mehmet şiirleri- 2
Yozgat vilayetinde akdağdır kazam
Varmı benim gibi efkarlı gezen
Bozulmuş sıhhatim almıyor düzen
Hergeçen günüm karadır gardaş

Akdağ kazasında Ortaköydenim
Ne kötü kaderim varmış benim
Soldu açmadı tomurcuk gülüm
Benimde kaderim buymuş gardaş

Köyümüz ormanlık suları çağlar
Ah çeksem içimden gözlerim çağlar
Dutmuyor dizlerim ıradı yollar
Benimde kaderim buymuş gardaş

Topalmehmet şiirleri-3
Yahyalıda gördüm güzel tekleme
Deli gönül mezereyi bekleme
Yazılıtaşın güzeli sade isteme
Burada durmuyor bu deli gönül

Aşşaevciye vardım kara yaşlıdır
Ardıç alanının kızları kirli paslıdır
Karaüzünün kızları zurna seslidir
Burada vurgunum sarışın kıza

Bossüge vardım hüyüğe çıktım
Sallanan güzele geriden baktım
Ben meylimi karaüzüne bıraktım
Mahvetti benide böyle bir güzel

Guzulahlıya çıksam gayet yüce olur
Bu güzelden ayrılması güç olur
Güzel hastalansa aşık Mehmet heç olur
Mahvetti beni böyle bir güzel

Topal Mehmet şiirleri -4
Nasıl methedeyim Akdagım seni
Birtek güzelinen mahvettin beni
Çulhalı Ortaköy Aşşagı köydemi
Acep gezsem senin gibi varmola

Şu giden Üçkaraşın yolları
Mis kokarda Dereyurdun gülleri
Ardıçalan Karaüzün bütün köyleri
Acep gezsem senin gibi varmola

Hiç kurumaz şu Dokuzun çimeni
Kötü olur Bazarcıgın dümeni
Hayran, Kavalan, Evci güzeli
Acep gezsem senin gibi varmola

Göremedim Okçulunun düzünü
Hiç görmeyim Karakestek yüzünü
İbrahimağa, Davutlu Melikli özünü
Acep gezsem seningibi varmola

Söyler aşık Mehmet kalmadı sesi
Vardır köylerin güzeli hası
Akdağında gördüm güzellerin hası
Mahvetti beni böyle bir güzel

Topal Mehmet şiirleri- 5
Evinizin önünden ugradım yoldan
Çıkıp karşımada sormadın halden
Sevipde ayrılmak olurmu birden
Neden el sözüne uydun sevdigim

Kapına vardım sabahtan erden
Boyunu gördüm suya giderken
Canım Mehmet senden ayrılmam derken
Neden el sözüne uydun sevdigim

Kalbimde saklarım demem adını
Hiç bir şeyde bulamadım tadını
Sarıl boynumada al muradını
Ahrette buluşalım sevgilim

Bozuldumu gülleriyin demedi
Dünür saldım gavur anan vermedi
Bak ne hale koydun aşık Mehmedi
Sende benden kötü olursun sevdigim

Topal Mehmet şiirleri -6
Daglar daglar yüce daglar
Deresinden suyu çağlar
İyi köyü geçirdigim günler
Daglar size selam olsun

Üstünüzden geldim geçtim
Kazma vurdum Salep eştim
Her çeşmeden suyun içtim
Daglar size selam olsun

Geçim için neler yaptım
Daglardan daglara koptum
Kömür yaktım çıra yaktım
Daglar size selam olsun

Hem ardıcı hem meşesi
Cıvıl cıvıl dört köşesi
Güngörmezin yok neşesi
Daglar size selam olsun

Topal Mehmet şiirleri- 7
Çeşme olsam suyum akmaz
Bahçe olsam gülüm kokmaz
Kardeşler yüzüme bakmaz
El kızından korkman nolur

Çiçekler baharda açar
Etrafına koku saçar
Kardeş kardeştenmi kaçar
Halhatırdan sorun nolur

Anam ölmüş babam ölmüş
Hanı nenem dedem ölmüş
Yalan dünya kime kalmış
El kızından korkman ne olur

Güngörmezin bak sözüne
Yaş dolmuş iki gözüne
Okun üflen el kızına
Şeytanlardan korkman neolur

Topal Mehmet şiirleri-8 

Ortaköyün gardını
Yiyen bilir dadını
Culfalıda keklik var
Bırakmayın ardını

Aşşağıköyün erigi
Güzel olur feriği
Kızları iddaya girmiş
Ortaköye varak deyi

Bamış yüzlük bir elli
Sanki kavak gazeli
Beni verem ediyor
Şu Evcinin güzeli

Okçulunun başında
Keklik öter daşında
Nice güzeller gördüm
Onbeş yirmi yaşında

Bazarcıkta çift yoldur
Biri sağ biri soldur
Güzelinde gözüm var
İçinde karakoldur

Topal Mehmet şiirleri- 9
Şu Dokuzun kızları
Çilçil olur yüzleri
Beni verem ediyor
Cilveyinen nazları

Meşe meşeye benzer
Dalı kamışa benzer
Üçkaraşın kızları
Kısır çebişe benzer

Şu Dereyurt gülyeri
Güzelleri gül peri
Ardıç alan yaramaz
Azariden dön geri

Topal Mehmet şiirleri -10
Koyun meler kuzusuna
Yanık meler bazısına
Daha derman bulmadım
Dizlerimin sızısına

Kader kader kötü kader
Talihle beraber gider

Ayagımı yuyamadım
Çorabımı giyemedim
Kömür gözlü nazlı yare
Hepisini diyemedim

Kader kader kötü kader
Talihle beraber gider

Ateş yanar duman tütmez
dumanım başımdan gitmez
doktorlar hiç ilaç yazmaz
Güngörmezin derdine yetmez

Kader kader kötü kader
Talihle birolmuş gider

Topal Mehmet şiirleri -11
Daldan aldım üzümü
Tut sevdigim sözümü
Nededimde darıldın
Yerim senin ağzını

Kadehime ol meze
Çiçek dalında taze
Sevdin ama gelmedin
Kadersiz Güngörmeze

Daldan aldım portakal
Gitme gülüm buradakal
Şu üçgünlük dünyada
Sar boynumdan murat al

Kadehime ol meze
Çiçek dalında taze
Sevdin ama gelmedin
Kadersiz Güngörmeze

Ayakkabım düz olsun
Sil yüzün temiz olsun
Dul karıyı hiç sevmem
Kötü olsun kız olsun

Topal Mehmet şiirleri -12
Dizi tutmaz kalmış naçar
Kötü günler gelip geçer
Herkes ekdigini biçer
İyi davran ihtiyara hörmet eyle ihtiyara

Dünya yalan ölüm gerçek
Kim gülmüş kim gülecek
Sıra sanada gelecek
İyi davran ihtiyara

Güvenim yok el kızına
Torunlar bakmaz yüzüme
Emegim durur gözüne
İyi davran ihtiyara

Köyümüz hep ören olmuş
Kimi göçmüş kimi ölmüş
Güngörmezim ne gün görmüş
İyi davran ihtiyara

Topal Mehmet şiirleri- 13
Güvenmeyin babayınan gardaşa
Gaderde yazılan gelirmiş başa
Çalıştım emeklerim geldi boşa
İnneden iplige sorulur birgün

Tüm hazını büyük eve koydular
Üstünede demir kilit vurdular
Nebir avuç bulgur dü verdiler
Sorgusu suvali verilir birgün

Biri samanlıgı yıktı biri ahırı
Düşünmediler gerideki fakiri
Duymadınızmı mezar denen çukuru
Sorgusu suvali verilir birgün

Babayınan gardaşa hiç aklım ermez
Ogulmuyum kardeşmiyim gözleri görmez
Kaderin kötüyümüş Mehmet Güngörmez
İnneden iplige sorulur birgün

Topal Mehmet şiirleri- 14
Musurat dagı derler namın duyulur
Etrafında sürü davar yayılır
Kardeşin küsmesi karıdan olur
Isız yerlerde buluşak gardaş

Baban öldüyse dumanı tüter
Öldürecek beni gam ile keder
Elkızı dedigin şeytandan beter
Issız yerlerde buluşak gardaş

Kiminin sıhhati bozulmuş kiminin yaydır
Kiminin günü dakkada geçer kiminin aydır
İnsan oglu degirmende bugdaydır
Sırası gelen un olur gardaş

Ana baba olunca misgibi kokar
Elkızı gelince uzaktan bakar
Misafir olsan evinde yüzün yıkar
Aydan aya birgün buluşak gardaş
Topal Mehmet şiirleri -15
Bir fısıltı ortaköyde duyuldu
Kara haber hertarafa yayıldı
Nice çocuklar babasız kaldı
Nice yigitleri yedin musurat

Musuradı delik delik deldiler
Bir ekmeği kardeş payı böldüler
Beş kişiyide bir mezara koydular
Nice yiğitleri yedin musurat

Kuş uçmazdı musuradın başında
Maden doluymuş topragında taşında
Kimi yirmi kimi otuz yaşında
Nice yiğitleri yedin musurat

Nasıl olduğunu kimse bilmedi
Dağlar taşlar seda verdi inledi
Aşık Mehmet bunu size söyledi
Nice yigitleri yedin musurat

Topal Mehmet şiirleri -16
Çisesi düşmüş yağmur yagmamış
Gölgesi düşmüş güneş almamış
Hiç ana baba terbiyesi görmemiş
El kızları elkızları vay vay

Yagmur yagdı yele döndü
Gözyaşlarım sele döndü
En sevdiğim torunlarım
Küstü bana ele döndü

Dünür giderken melek olurlar
Gelin gelince canın alırlar
Gündüz talebe gece hoca olurlar
Elkızları elkızları vay vay

Yagmur yagdı yele döndü
Gözyaşlarım sele döndü
En sevdiğim torunlarım
Küstü bana ele döndü

Dogrudurda Güngörmezin sözleri
Kötüymüş kaderi gülmez yüzleri
Böylemi olur son asırın kızları
El kızları elkızları vay vay

Topal Mehmet şiirleri -17
Çeşmeye varmışta suyun doldurur
Orun orun ışmarını bildirir
Melül melül duruşun beni öldürür
Birderdin var söyleyemiyon sevdigim

Suya gider helkileri eldedir
Sıralanmış belikleri beldedir
Sorup suval etsem acep anan nerdedir
Bir derdin var söyleyemiyon sevdigim

Çeşmenin başında çiti kutusu
Sevdiğine kavuştu bizden kötüsü
Taş kesilsin sülaleyin hepisi
Seni bana vermediler sevdiğim

İsmimi sorarsan Mehmet Güngörmez
Sevdigini almayan murat ermez
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Şu dünyada ölüm var bilek sevdiğim
Topal Mehmet şiirleri -18
Şeherli kızına içerim atmaz
Bir yumuş buyursam sözümü tutmaz
Kazandığım param süsüne yetmez
Heves etmem şu şeherli kızına

Yozgatlının sözüne bak
İllede köylü kızına bak
Doğrudur Mehmetin sözü
Sevgili olur köylü kızı

Altkatta oturmaz üst kata çıkar
Oturur koltuga sigara yakar
Kahvesi elinde keyfine bakar
Geriyi düşünmez şu şeherli kızları

Yozgatlının sözüne bak
İllede köylü kızına bak
Doğrudur Mehmetin sözü
Sevgili olur köylü kızı

Aşık Mehmet köylü kızını över
Bin altın versem bin daha değer
İçindede inadı varmış meğer
Heves etmem şu şeherli kızına

Topal Mehmet şiirleri -19
Sene seksenbirde yangıya vardım
Patetes satarken bir gelin gördüm
Çıkardım kalbimi ben ona verdim
Kokar burcu burcu güllerin gelin

Köyünü sordum zileye baglı
Ayrılmış eşinden yüreği dağlı
Birkızı yetişmiş bir küçük oğlu
Melül melül yüzüme bakıyor gelin

İsmini sordum cemile dedi
Çıkardı kalbimi aniden yedi
Sevdaya saldı aşık Mehmedi
Kokar burcu burcu güllerin gelin

Topal Mehmet şiirleri -20
Evimizin önünde sinek vızılar
Bir ah çeksem ciyerlerim sızılar
Bizi bekler melül körpe kuzular
Dut elimden eve gidek sevdigim

Böyle hanım gelmemiştir cihana
Hürmetmi edermiş insan insana
Nur içinde yatsın seni doguran ana
Dut elimden eve gidek Feridem

Datlı sözler çıkar oldu dilinden
Sen bildinde Güngörmezin halinden
Vadem yetsede korkmam ölümden
Dut elimden eve gidek feridem

BU GÜZEL ŞİİRLERİNDEN DOLAYI
TOPAL MEHMET’E (MEHMET GÜNGÖRMEZ) TEŞEKKÜR EDERİZ

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: