AKDAĞ’LI ÜNLÜLERİMİZ

nidaNİDA TÜFEKÇİ -1929 da Akdağmadeni’nde  doğdu. Müzik seven bir ailenin çocuğudur. İlk müzik eğitimini babası Hamdi TÜFEKÇİ’den almıştır. İlkokulu Akdağmadeni’nde, orta okula yine Akdağmadeni’nde başlamış, Ankara’nın Maliye Okuluna giderek öğrenimini burada tamamlamıştır. Muzaffer SARISÖZEN’in teşvikiyle 1947’den itibaren Yurttan sesler Programına öğrencilik yıllarında misafir sanatçı olarak katılmaya başlamıştır. O güne kadar bilinmeyen bir tavırla sürmeliyi söylediği için rasyonun en parlak simaları arasında yer almıştır. 1953’te Yurttan Sesler’in daimi sanatçısı olmuştur. TRT’de çeşitli görevlerde bulunmuş, yaptığı derlemeler, yetiştirdiği talebeler ve yazdığı notalarla Türk Halk Müziğinin tanıtımında büyük emeği geçmiştir. Resmi ve özel derleme gezilerinde derlediği türkülerin sayısı bilinmemektedir. 750-800 kadar türkünün notasını yazmıştır. Yaşamı boyunca Muzaffer SARISÖZEN ekolünün savunucusu ve uygulayıcısı olmuştur. 1950-1990 yılları arasında yetişen halk müziği sanatçıları ise Nida TÜFEKÇİ ekolünden yetişmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra milli kültürümüzün zenginliklerini, folklorünü ortaya çıkarmak için bir çok çalışma yapmıştır. Bunlardan birisi de halk türkülerinin derlenmesidir. Muzaffer SARISÖZEN’in yurt çapında elde ettiği derlemelerin “Yurttan Sesler Programı” ile değerlendirilmesi, Anadolu’da halk müziğine karşı ilginin artmasına sebep olmuştur. Yurttan sesler ve Halk Müziği akımının en etkili savunucusu ve uygulayıcısı Nida TÜFEKÇİ’dir. Nida TÜFEKÇİ Yozgat ve çevresinin türkülerinin özellekli Sürmeli’nin yurt çapında sevilip tanınmasını sağlamıştır. Sürmeli’nin en çok sevilen tarzlarından birisi de NidaTÜFEKÇİ tavrıdır. Eserleri: Eşi Neriman Altındağ TÜFEKÇİ ile hazırladığı “Memleket Türküleri” adlı kitabıdır. Çeşitli dergilerde yazdığı halk türküleri ve besteleri üzerine, Bozlaklar, Uzun Havalar, Türkülerimiz adlı makaleler, hazırladığı çeşitli bildiriler. 1991’de Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı ünvanını alan Nida TÜFEKÇİ 18 Eylül 1993 günü vefat etmiştir

—————————————————————————————————————————————————————–

YUSUF BAHRİ TATLIOĞLUYusuf Bahri Tatlıoğlu 1880 Yılında Akdağmadeni’nde doğdu. Babası Hacıhanlızade İbrahim Hulusi Efendidir Ortaokul mezunu olup çiftçilikle uğruşmıştır. 12 Ocak 1920’de toplanan Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Yozgat mebusu seçildi. Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasından sonra Ankara’ya döndü ve .  4-11 Eylül 1919′ tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında toplanan Sivas Kongresi’ne Yozgat Delegesi olarak katıldı.Müdafa-i Hukuk ilçe başkanlığı yapdı.Samsun İstiklal Mahkemesi azalığında  bulunan  Bahribey TBMM’ye 1.dönem  Yozgat milletvekili olarak girdi. Kasım 1921’de meclis içinde ortaya çıkan İkinci Grup içinde yer aldı. 1923 seçimlerinde meclis dışında kaldı ve siyasal yaşamdan çekildi. Bahri Bey 19.02.1957 tarihinde Akdağmadeni’nde vefat etmiştir. Kabri Yozgat Akdağmadeni’ndedir.

—————————————————————————————————————————————————————–

PAPA EFTİM (Pavli Karahisarlıoğlu)

Adı               : EftimPapa Eftim-1
Soyadı        : Erenerol
Baba Adı    : Baraş
Ana Adı      : Mariya
Doğum yeri : Akdağmadeni
Sülalesi        : Karahisarlıoğlu ailesi

PAPA EFTİM–   1884  yılında  Akdağmadeni’nde  doğdu  Akdağmadeni  rüştüyesinde  öğrenim  gördü Ortaokuldan sonra  manastıra  devam  etti  ruhban  sınıfına  ayrıldı .1918 yılında Keskin  ilçesinde metropolit vekili oldu Anadoludaki  ruhani  bölge  temsilciliklerini  Kayseride  toplayarak  18.Mart 1926  Yılında  Türk  Ortodoks  Patrikhanesini  Kurdu. Türk  Hıristiyan  Ortodokslarının önderi baba (Papa) Eftime  Kurtuluş  savaşına  verdiği destekten  ötürü  bizzat  Mustafa  Kemal tarafından istiklal  madalyası  verilmiştir.Büyük  taarruzdan önce  Ankarada ilk toplanan  TBMM  bahçesinde  Atatürkünde  hazır  bulunduğu  bir  mitinğ  sırasında  halka  seslenen  Papa  Eftim  düşmanlarımızın  her şeyi  var  bizim silah ve  cepanemiz  yok  fakat  göğsümüzde  imanımız  var  mutlaka kazanacağız  Yaşasın Muzaffer  Türk  Ordusu diyerek  bir konuşma yapmıştır.  4.Eylül  Sivas  konğresinden önce  Papa Eftimle  tanışmak isteyen  Atatürk   Papa  Eftimi  Sivasa  davet  etmiş ve  görüşmüştür (bu görüşmeyi  sağlayanda  ilginç  bir  isimdir  Çerkez  Ethem) Papa  Eftim in 1968 yılında  ölümünden  sonra mezarına  Atatürkün  şu  sözleri  yazılmıştır.(Papa  Eftim  bu  memlekete bir  ordu  kadar  hizmet  etmiştir ) daha  sonra   Yerine  oglu  Turgut Erenerol  geçmiş  1991 yılında Turgut  Erenerolün  ölümünden sonra  yerine  Selçuk  Erenerol  geçmiştir. 2002 yılında  Selçuk  erenerolün  ölümünden  sonra  Papa  Eftimin  torunu  Selçuk  erenerolün   kızı  Sevgi  Erenerol   basın  sözcüsü  olmuştur  Sevgi  ERENEROL  yakın  bir tarihte   Akdağmadeni  ilçesine  gelmiş ve   ziyarette  bulunmuştur

—————————————————————————————————————————————————————–

LÜTFULLAH KAYALAR

Lütfullah Kayalar, 1952 yılında Akdağmadeni’nde doğdu. ilkokulu Namık Kemal İlkokulunda, Ortaokulu Yozgat Merkez Ortaokulunda, liseyi Ankara Aydınlık Evler Lisesinde okudu. Kısa bir süre ODTÜ’ye devam ettikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yozgat ve Ankara’da avukatlık yapan Lütfullah Kayalar, aynı zamanda sporla da ilgilenerek Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı da yapmıştır.
1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atılmış ve Yozgat Milletvekili seçilmiştir. XVII., XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Yozgat Milletvekiliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köyişleri ile Maliye Bakanlıkları yapmıştır. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesidir.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı sırasında Türkiye’nin en büyük yeşil kuşak projesini başlatmış, ayrıca “Şehirde ne varsa köyde de olacak” sloganı ile Türkiye genelinde büyük bir yapılandırma hareketi başlatmıştır.

—————————————————————————————————————————————————————–

BEKİR BOZDAĞ

1965’te  Akdağmadeni’nde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bozdağ, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Bir süre kamu görevinde bulunan Bozdağ, daha sonra serbest avukat olarak çalıştı. 18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti’nin kurulmasıyla Yozgat’ta AK Parti İl Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 22. Dönem’de Yozgat milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi olan Bozdağ, AK Parti Teşkilat Başkanlığı’na bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 23. Dönem Yozgat Milletvekili olan Bozdağ, AK Parti Meclis Grup Başkanvekili seçildi.  61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Aralık 2013 tarihindeki kabine değişikliği sonrasında Adalet Bakanı oldu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bekir Bozdağ, evli ve iki çocuk babasıdır.

%d blogcu bunu beğendi: